Rekisteriselosteet

Henkilö­tietojen käyttö ja palvelun ehdot


Henkilötietoja käsitellään palvelujen toteuttamiseksi, asiakassuhteen hoitamiseksi, suoramarkkinointiin sekä asiakkaalle tarjottavan verkko- ja mobiilipalvelun laadun ja toiminnallisuuden parantamiseksi. Tietoja hankitaan rekisteröidyltä itseltään, sekä muista rekistereistä, joihin rekisteröity on antanut suostumuksensa tietojen luovuttamiseen.

Asiakaspuheluja voidaan nauhoittaa ja viestejä tallentaa niiden sisällön varmistamiseksi ja asiakaspalvelun kehittämiseksi palvelun niin edellyttäessä.

Asiakkaalla on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tai puutteellisen tiedon oikaisua sekä rekisterissä olevan käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeettoman tai vanhentuneen tiedon poistoa. Lisäksi asiakkaalla on oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa mainittuihin oikeuksiinsa.

Asiaa koskevat pyynnöt tulee esittää rekisterinpitäjälle.

Henkilötietojen käsittelystä säädetään henkilötietolaissa (523/1999). Viranomaisista tietosuojavaltuutettu ohjaa, valvoo ja antaa neuvoja henkilötietojen käsittelystä. Tietosuojavaltuutetulta voit saada lisätietoja.

Evästeet


Internetpalvelussa käytetään evästeitä (cookies). Evästeitä on kahdenlaisia: istuntokohtaisia (session cookies) ja pysyviä (persistent cookies). Istuntokohtaiset evästeet tallentuvat käyttäjän käyttämään laitteeseen muistiin istunnon ajaksi. Selainyhteyden päättyessä eväste katoaa. Pysyvät evästeet tallentuvat käyttäjän käyttämään laitteeseen pitkäksi aikaa. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi osoittamaan käyttäjälle mitä uutta palveluun on tullut sen jälkeen kun käyttäjä on edellisen kerran käynyt sivulla.

Palveluntarjoaja käyttää evästeitä siten, että asiakkaille voidaan tarjota kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Evästeiden estäminen selaimessa


Käyttäjä voi estää evästeiden käytön selaimessa, mutta sen jälkeen palvelujen toiminnallisuus saattaa heikentyä. Verkkopalvelun käyttäminen tunnistautuneena asiakkaana ei ole mahdollista, jos evästeiden käyttö estetään.

Muut rekisteri­selosteet:


Asiakasrekisteri
Suoramarkkinointirekisteri

Tämä on Pivo-verkkopalvelun ja Pivo-mobiilisovellusten sähköisten rekisterien henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste, joka on laadittu 20.2.2017.