Pivo-palvelun ja Pivo-maksun käyttöehdot

Tutustu ja hyväksy Pivo-palvelun ja Pivo-maksun käyttöehdot. Ymmärrän, että ehdot hyväksymällä puhelimeni muuttuu maksuvälineeksi, jos olen liittänyt maksukorttini palveluun.

Sisältö:

1. Pivo Wallet Oy:n Pivo-palvelun käyttöehdot

2. OP Asiakaspalvelut Oy:n Pivo-maksun käyttöehdot

Pivo-palvelun ehdot

Palveluntarjoajat

Pivo Wallet Oy, (Y-tunnus 2241007-8)

ja

OP Asiakaspalvelut Oy (2344162-6)

Gebhardinaukio 1, 00101 Helsinki

asiakaspalvelu@pivolompakko.fi

www.pivo.fi

Pivo Wallet Oy sekä OP Asiakaspalvelut Oy on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja kuuluuvat OP Ryhmään. OP Asiakaspalvelut Oy:llä on Finanssivalvonnan myöntämä luottoyhteisön toimilupa.

Määritelmät

Kumppani

Kumppani on elinkeinonharjoittaja, joka tarjoaa palvelujaan Pivo- sovelluksessa.

Luotto- tai maksulaitos

Pivo-palvelussa mukana oleva maksukortin myöntäjä ja maksutilin tarjoaja.

Asiakas

Asiakas on kortin- ja mobiililaitteen haltija, joka on tehnyt tämän sopimuksen Palveluntarjoajan kanssa.

Pivo-palvelua saavat käyttää 15-vuotta täyttäneet, joilla on omassa määräysvallassa olevia varoja pankkitilillä ja tilin käyttöön myönnetty henkilökohtainen maksukortti.

Sähköinen maksulomake

Sähköinen lomake, jota käyttäen Asiakas voi tehdä maksukortillaan etämaksuja kortin myöntäneen Luotto- tai maksulaitoksen korttiehtojen mukaisesti.

Pivo–sovellus on mobiililaitteeseen ladattava maksuton sovellus, jossa toimii näiden ehtojen mukainen Pivo-palvelu sekä Kumppanien tarjoamat erilliset palvelut.

Pivo-palvelu

Pivo-palveluun rekisteröitynyt Asiakas:

 • voi seurata esim. Kumppanin tarjouksia, kanta-asiakasohjelmassa kertyviä pisteitä, lunastaa kanta-asiakasetuja tai tarkastella omia ostoksiaan kauppiaskohtaisesti

Pivo-palvelussa henkilöllisyytensä todentanut Asiakas voi lisäksi:

 • seurata Pivo-palvelussa mukana olevien Luotto- tai maksulaitosten myöntämien maksukorttien tapahtumia ja tarkastella kortilla olevaa käyttövaraa sekä korttiinsa liitetyn maksutilin tapahtumia ja vastaanottaa ostotapahtumien tiedot viestinä mobiililaitteellaan
 • tehdä verkko-ostoksia ja verkkomaksuja etämaksamisen mahdollistavalla Sähköisellä maksulomakkeella
 • seurata alaikäisen lapsen maksutilin tapahtumia, jos Asiakkaalla on Pivo-palvelussa mukana olevan Luotto- tai maksulaitoksen kanssa sovittu tiedonsaantioikeus maksutiliin ja lapsi käyttää tiliään maksukortilla ja seuraa tapahtumia Pivo Junior -palvelulla
 • halutessaan luovuttaa tiedot tekemistään maksutapahtumista erilaisia lisäarvopalveluja tarjoaville Kumppaneille

Kumppanien Pivo-sovelluksessa tarjoamien maksupalveluiden avulla Asiakas voi tehdä mobiilimaksuja esimerkiksi ottamalla käyttöönsä

 • OP Ryhmään kuuluvan pankin tarjoaman mobiilimaksukortin, joka toimii Pivo-sovelluksessa lähimaksukorttina.
 • OP Asiakaspalvelut Oy:n tarjoamat Pivo maksut.

Pivo-palvelu, sen sisältö ja palvelun perusteella tapahtuva viestintä voivat sisältää mainoksia, ja ne ovat kiinteä osa Pivo-palvelua.

Pivo-palvelun käyttö on maksutonta, mutta palvelun käyttö edellyttää tiedonsiirtoa verkossa. Asiakkaan operaattorista riippuen operaattori saattaa veloittaa tiedonsiirrosta Asiakkaalta mobiilidataan liittyviä maksuja. Palveluntarjoaja ei vastaa tiedonsiirron tai muiden telepalveluiden tarjonneiden palveluntarjoajien veloittamista maksuista.

Pivo-palvelua tarjotaan suomen, ruotsin ja englannin kielellä.

Yleiset ehdot

 1. Sopimuksen voimaantulo

Nämä käyttöehdot sääntelevät Pivo-palvelun ja -sovelluksen käyttöä.

Rekisteröityessään ensimmäistä kertaa Pivo-palvelun käyttäjäksi Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Tämä sopimus tulee voimaan, kun Asiakas on hyväksynyt ehdot.

 1. Pivo-palvelun käyttäjäksi rekisteröityminen

Pivo-palveluun rekisteröityminen edellyttää sähköistä tunnistautumista, jos Asiakas käsittelee Pivossa pankkisalaisuuden alaista tietoa. Sähköinen tunnistautuminen on mahdollista esimerkiksi pankkien verkkopankkitunnuksilla.

Rekisteröitymisen yhteydessä Asiakkaan on syötettävä sovellukseen matkapuhelinnumero, joka vahvistetaan tekstiviestillä lähetettävän aktivointikoodin avulla.

Rekisteröitymisen jälkeen Asiakas määrittelee oman pääsykoodinsa (myöhemmin “pääsykoodi”), jolla Pivo-palvelussa käsiteltävät asiointi- ja maksutiedot on suojattu ja jolla hyväksytään maksuja Pivo -sovelluksessa. Turvatakseen tietonsa Asiakas ei saa käyttää pääsykoodissa helposti arvattavia yksinkertaisia lukusarjoja kuten 2222, 1234 tai 1010 eikä syntymäaikaa tai –vuotta.

Jos Pivo -palvelussa käsitellään pankkisalaisuuden alaista tietoa, kuten korttitapahtumien seurantaa tai päivittäisen kulutuksen seurantaa, Asiakkaan on lisäksi syötettävä sovellukseen

 • nimi ja henkilötunnus
 • palveluntarjoajan vaatimat asiakkaan tuntemistiedot
 • maksukortin numero.

Asiakas on vastuussa palveluun rekisteröitymisen yhteydessä antamistaan tiedoista ja niiden ajantasaisuudesta sekä siitä, että on liittänyt oikean pankkitilin ja maksukortin Pivo-palveluun.

Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan antamien tietojen oikeellisuudesta, mutta Palveluntarjoajalla on oikeus estää palvelun käyttö, jos sillä on syytä epäillä, että tiedot ovat virheelliset tai vanhentuneet.

Rekisteröitymällä Asiakas antaa Pivo-sovellukselle luvan hakea tilin avanneelta ja kortin myöntäneeltä Pivo –palvelussa mukana olevalta Luotto-tai maksulaitokselta kortin- ja tilinumeron helpottamaan tietojen syöttämistä.

 1. Kumppanin tarjoama lisäarvopalvelu

Pivo –sovellus tarjoaa Asiakkaalle mahdollisuuden siirtää tiedot yksittäisistä maksutapahtumistaan lisäarvopalveluita tarjoaville Kumppaneille. Lisäarvopalvelut voivat olla esimerkiksi tiedon arkistointia tai maksutietojen jakamista ja välittämistä toisille henkilöille tai sovelluksille. Pankkisalaisuuden alaisia maksutapahtumia koskevien tietojen siirto edellyttää Asiakkaan nimenomaista pyyntöä.

 1. Pivo-palvelun käyttö ja Asiakkaan vastuu

Pivo -palvelua käytetään, maksutapahtumat hyväksytään ja palvelussa olevat maksu- ja asiointitiedot suojataan Asiakkaan itsensä rekisteröitymisen yhteydessä Pivo-sovelluksessa valitsemalla 4 -numeroisella pääsykoodilla tai myöhemmin käyttöön ottamallaan biometrisellä tunnisteella (sormenjälki).

Henkilökohtainen Pivo-sovelluksen pääsykoodi tulee pitää salassa. Erityisen tärkeää tämä on, jos Pivo –sovelluksella voi tehdä maksuja (esim. Pivo- sovelluksessa toimii mobiilimaksukortti tai Pivo maksut).

Asiakas sitoutuu

 • käyttämään Pivo-palvelua ainoastaan henkilökohtaisiin, ei kaupallisiin tarkoituksiin
 • säilyttämään määrittelemäänsä pääsykoodia huolellisesti siten, etteivät muut henkilöt voi väärinkäyttää Pivo-palvelua tai Pivo -sovellusta. Pääsykoodia ei saa kertoa toisille, ei edes samaan perheeseen kuuluvalle, tai kirjoittaa muistiin helposti tunnistettavaan muotoon eikä säilyttää mobiililaitteessa. Pääsykoodia näppäillessään näppäimistö on suojattava esim. kädellään siten, ettei muilla ole mahdollista saada pääsykoodia tietoonsa
 • säilyttämään mobiililaitetta siten, etteivät ulkopuoliset pääse käyttämään Pivo-palvelua. Mobiililaite suositellaan lukittavaksi henkilökohtaisella tunnusluvulla tai näppäinlukituksella, jos se on mahdollista.

Asiakas on henkilökohtaisesti vastuussa Pivo-palvelun käytöstä ja mobiilikortilla tehdyistä korttiostoista sekä Pivo maksuista siihen saakka kunnes Asiakas on tehnyt

 • kortin katoamisilmoituksen kortin myöntäneelle Luotto- tai maksulaitokselle tai
 • Pivo–palvelun sulkuilmoituksen Palveluntarjoajalle.
 1. Pivo–palvelun sulkeminen ja oikeudettomien maksutapahtumien estäminen

Huomatessaan mobiililaitteen kadonneen Asiakkaan tulee välittömästi estää Pivo –sovelluksessa toimivilla maksutavoilla maksaminen tekemällä kortin katoamisilmoitus maksukortin ehtojen mukaisesti kaikista Pivo –sovelluksessa toimivista maksukorteista. Pääsykoodi on voitu urkkia Asiakkaan huomaamatta ja kortin katoamisilmoitus estää oikeudettomat maksut mobiililaitteella.

Katoamisilmoituksen perusteella kortin myöntänyt Luotto- tai maksulaitos sulkee kortin, jolloin sen käyttö on kokonaisuudessaan estetty.

Asiakas voi tehdä katoamisilmoituksen myös Palveluntarjoajalle, jolloin Palveluntarjoaja estää koko Pivon käytön. Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse soittamalla Pivo asiakaspalveluun numeroon 0203-56789 ma–su palveluaikoina klo 6-23. Palveluajan ulkopuolella ilmoitus on tehtävä kortin katoamisilmoituksena kortin ehtojen mukaisesti. Sulkuilmoitusta tehtäessä on ilmoitettava asiakkaan nimi ja puhelinnumero.

Mobiililaitteen kadotessa pelkkä operaattorin tarjoaman puhelinliittymän sulkeminen ei riitä estämään Pivo –sovelluksen käyttöä ja maksutapahtumien tekemistä.

Havaitessaan vain pääsykoodin joutuneet toisen henkilön tietoon tai epäillessään Pivo-palvelun oikeudetonta käyttöä, Asiakkaan tulee vaihtaa pääsykoodi Pivo-palvelun asetukset valikon kautta kohdassa Turvallisuusasetukset.

 1. Sopimuksen ja Pivo-palvelun päättyminen tai ehtomuutos

Asiakas voi päättää sopimuksen ja lopettaa Pivo-palvelun käytön milloin tahansa poistamalla Pivo –tunnuksen palvelun Asetukset -valikon kautta valitsemalla “Poista Pivo -tunnus”.

Pelkkä Pivo-sovelluksen poisto Asiakkaan mobiililaitteesta ei päätä sopimusta eikä Pivo-palvelun käyttöä.

Palveluntarjoaja voi päättää sopimuksen ja Pivo-palvelun käytön ilmoittamalla siitä viestinä Asiakkaan mobiililaitteeseen kahta (2) kuukautta aikaisemmin.

Palveluntarjoaja voi välittömästi päättää sopimuksen ja Pivo-palvelun käytön tai rajoittaa Asiakkaan pääsyä joihinkin Pivo- palvelun osiin, jos Palveluntarjoajalla on syytä epäillä, että Asiakas on rikkonut käyttöehtoja tai epäilee Asiakkaan mobiililaitteen vaarantavan Pivo-palvelun tietoturvallisuuden.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä ehtoja, Pivo-palvelun sisältöä ja Pivo-palvelun käyttöön tarkoitetuille laitteille asetettuja vaatimuksia ilmoittamalla siitä viestinä Asiakkaan mobiililaitteeseen. Muutos tulee voimaan Palveluntarjoajan ilmoittamasta ajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan kahden (2) kuukauden kuluttua siitä, kun Asiakkaan katsotaan näiden ehtojen mukaan saaneen tiedon ilmoituksesta.

Sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, jollei Asiakas muutosten ilmoitettuun voimaantulopäivään mennessä ilmoita kirjallisesti Palveluntarjoajalle vastustavansa muutosta. Asiakkaalla on oikeus muutosten ilmoitettuun voimaantulopäivään saakka irtisanoa sopimus päättymään heti. Asiakkaan tulee lähettää irtisanomisilmoitus Palveluntarjoajalle sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@pivolompakko.fi. Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään kahden (2) kuukauden kuluttua irtisanomisesta.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa siitä, että asiakkaan Pivo-palveluun toimittamaa tietoa tai sisältöä poistetaan tai häviää Pivo-palvelusta.

Senkin jälkeen kun Asiakasta tai palvelun käyttöä koskevia aineistoja tai tietoja on poistettu Pivo-palvelusta joko Asiakaan toimesta tai muusta syystä, Pivo-palveluun tai muualle voi jäädä jälkiä tai kopioita.

 1. Palveluntarjoajan oikeus sulkea Pivo-palvelu

Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea palvelu ja estää sen käyttö kokonaan tai osittain, jos:

 1. Asiakas on antanut palveluun rekisteröitymisen yhteydessä väärin tietoja
 2. Pivo –sovelluksessa toimii Kumppanin tarjoama maksutapa ja Asiakas on joutunut kansainvälisten pakotteiden kohteeksi
 3. Pivo -sovelluksen käytön turvallisuus on vaarantunut
 4. on syytä epäillä, että Pivo -sovellusta ja Pivo-palvelua käytetään oikeudettomasti tai vilpillisesti.

Palveluntarjoaja ilmoittaa Asiakkaalle palvelun sulkemisesta viestillä Asiakkaan mobiililaitteeseen,

Kansainvälisillä pakotteilla tarkoitetaan Suomen valtion, Yhdistyneiden Kansakuntien, Euroopan Unionin, Amerikan Yhdysvaltojen ja Yhdistyneiden Kuningaskuntien taikka näiden toimivaltaisten viranomaisten tai toimielinten asettamaa, hallinnoimaa, hyväksymää tai toimeenpanemaa pakotetta, taloudellista sanktiota, vienti- tai tuontikieltoa, kauppasaartoa tai muuta rajoittavaa toimenpidettä.

 1. Pivo -palvelun käytön palauttaminen

Asiakas voi milloin tahansa ottaa Pivo –palvelun käyttöönsä rekisteröitymällä uudestaan palvelun käyttäjäksi, mikäli asiakkaaksi tulemisen ehdot täyttyvät.

 1. Henkilö-, ja asiointitietojen käyttö ja luovutus

Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja toimien henkilörekisterin rekisterinpitäjänä. Asiakkaiden tietoja käsitellään ja luovutetaan asiakasrekisterin rekisteriselosteessa kuvatuin tavoin.

Asiakasrekisterin rekisteriseloste on saatavilla osoitteessa www.pivo.fi

Palveluntarjoaja voi kerätä Asiakkaan mobiililaitetta ja Pivo-palvelun käyttöä koskevia tietoja asiakaspalvelua, asiakassuhteen hoitamista, markkinointia ja riskienhallintaa varten sekä tietoturvallisuuden varmistamiseksi ja

Pivo-palvelun laadun ja muun liiketoiminnan kehittämiseksi sekä nauhoittaa puhelut.

Puhelintallenteita voidaan käyttää asiakaspalvelun laadun ja toimeksiantojen oikeellisuuden varmistamiseksi. Lisäksi Palveluntarjoaja voi käyttää niitä riskienhallintaan ja todisteena mahdollisten riitaisuuksien ratkaisemisessa.

Asiakas voi ilmoittaa sijaintitietonsa Pivo-sovelluksessa, jolloin Asiakas voi esimerkiksi vastaanottaa Pivo-palvelun kautta tarjouksia Kumppaneilta, joiden liikkeet sijaitsevat lähellä. Asiakas hyväksyy, että Palveluntarjoaja voi luovuttaa kyseisiä tietoja Kumppaneille paikkatietoihin perustuvien palvelujen tarjoamiseksi.

Asiakas hyväksyy, että Palveluntarjoaja voi siirtää Pivo-palvelun käyttöön liittyviä tietoja Pivo-palvelun käytön edellyttämässä laajuudessa yhteistyökumppaneilleen, joiden järjestelmien avulla tiedot välitetään Asiakkaan mobiililaitteeseen.

Palveluntarjoajalla ja Pivo-palveluun liittyneellä Luotto- tai maksulaitoksella ja Kumppanilla on oikeus vaihtaa keskenään Asiakkaan yksilöintitietoja ja maksamiseen liittyviä tietoja Pivo-palvelun käytön edellyttämässä laajuudessa.

 1. Vastuunrajoitukset

Palveluntarjoaja ei takaa, että Pivo-palvelu on käytettävissä keskeytyksettä tai että se on virheetön.

Palveluntarjoaja ei vastaa Pivo-palveluun mukaan liittyneiden Kumppaneiden palveluiden, kanta-asiakasohjelmien tai Luotto- ja maksulaitosten palveluiden sisällöstä, maksuista, toimivuudesta tai tietoturvasta.

 1. Vahingonkorvaus

Palveluntarjoaja on velvollinen korvaamaan Asiakkaalle vain sen välittömän vahingon, joka on aiheutunut Palveluntarjoajan sopimuksen vastaisesta menettelystä. Tällaisia välittömiä vahinkoja ovat esimerkiksi Palveluntarjoajan virheen selvittämisestä aiheutuvat selvittelykustannukset.

Palveluntarjoaja ei vastaa Pivo-palvelun käytöstä johtuvista välillisistä vahingoista.

 1. Immateriaalioikeudet

Kaikki Pivo-palvelun ja sen sisältöön liittyvät oikeudet ovat Palveluntarjoajan ja/tai sen Kumppaneiden yksinomaista tekijänoikeuksien, tavaramerkkien tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta.

Palveluntarjoaja myöntää Asiakkaalle oikeuden käyttää Pivo-palvelua ainoastaan näissä ehdoissa kuvatulla tavalla. Asiakas ei saa Pivo-palveluiden käytön yhteydessä toimia Palveluntarjoajan tai sen Kumppaneiden immateriaalioikeuksia loukkaavalla tavalla. Asiakas ei saa muokata tai jäljentää Pivo-palvelua tai sisältöä millään tavoin eikä osittainkaan sellaisenaan tai muokattuna jakaa, levittää, siirtää, esittää julkisesti tai muulla tavoin julkistaa Pivo-palvelua tai sen sisältöä.

 1. Pivo-palvelun saatavuus ja tekniset edellytykset

Pivo-palvelun käyttäminen edellyttää mobiililaitetta ja liittymää, jolla voidaan siirtää dataa mobiililaitteeseen.

Asiakas vastaa mobiililaitteen toiminnasta, tietoturvasta ja yhteensopivuudesta sekä niistä ja palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista.

Palveluntarjoaja julkaisee aika ajoin päivityksiä, jotka Asiakkaan on suositeltavaa ladata mobiililaitteeseensa niistä tiedon saatuaan. Päivitysten lataamatta jättäminen voi johtaa siihen, että Pivo-palvelua enää ole mahdollista käyttää.

Palveluntarjoaja ei takaa, että Pivo-palvelu olisi jatkuvasti saatavilla. Palveluntarjoaja voi oman harkintansa mukaan keskeyttää Pivo-palvelun käytön mm. huoltokatkojen ajaksi. Palveluntarjoaja ei vastaa näistä Asiakkaalle aiheutuneista vahingoista tai menetyksistä.

 1. Huomautukset

Pivo-palveluun liittyviin kysymyksiin vastaa Pivo Wallet Oy. Kortin nostovaraa ja korttitapahtumia koskeviin kysymyksiin vastaa kortin myöntänyt Luotto- tai maksulaitos. Kumppanin palveluja koskevissa kysymyksissä Asiakkaan on käännyttävä asianomaisen Kumppanin puoleen.

 1. Ehtojen soveltaminen

Ehdoilla ei rajoiteta mitään pakottavasta lainsäädännöstä osapuolille tulevia oikeuksia tai velvollisuuksia. Jos nämä ehdot ja asiakasrekisterin rekisteriseloste ovat ristiriidassa keskenään, sovelletaan ensisijaisesti näitä käyttöehtoja.

 1. Pivo-palvelun käyttösopimuksen siirrettävyys

Palveluntarjoaja voi siirtää näiden käyttöehtojen alaiset oikeutensa ja velvollisuutensa mille tahansa sen emo-, tytär-, konserni-, ryhmä-, tai mille tahansa muulle yritykselle, jolla on sama määräysvalta kuin Palveluntarjoajalla.

Lisäksi Palveluntarjoaja voi siirtää näiden käyttöehtojen alaiset oikeutensa kolmannelle osapuolelle fuusion, yritysoston tai liiketoiminnan myynnin yhteydessä.

 1. Sovellettava lainsäädäntö, tuomioistuimen ulkopuoliset oikaisukeinot ja oikeuspaikka

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä, riippumatta siitä mistä maasta Pivo-palvelua käytetään.

Tähän sopimukseen ja näihin ehtoihin liittyvät riitaisuudet pyritään aina ensisijaisesti ratkaisemaan sopijapuolten välisillä neuvotteluilla.

Asiakas voi saattaa näitä ehtoja koskevan erimielisyyden Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (www.fine.fi) ja sen yhteydessä toimivan Pankkilautakunnan tai Kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi.

Asiakas voi nostaa tästä sopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Palveluntarjoajaa vastaan sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka tai siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä Palveluntarjoajalla on kotipaikka tai sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan. Jollei Asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Palveluntarjoajalla on oikeus nostaa tästä sopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskeva kanne sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä Asiakkaalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jollei Asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Pivo-maksun käyttöehdot

Pivo-maksut käsittävät puhelinnumerolla siirrettävät maksut sekä verkko-ostosten maksamiseen tarkoitetun Pivo Maksunapin. Puhelinnumerolla siirrettävä Pivo-maksu voidaan tehdä korttimaksuna, tilisiirtona tai Siirto-maksuna.

Palveluntarjoaja

OP Asiakaspalvelut Oy (2344162-6)
Gebhardinaukio 1, 00510 HELSINKI
PL 909, 00013 OP
asiakaspalvelu@pivolompakko.fi
www.op.fi
www.pivo.fi

Palveluntarjoaja on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja se kuuluu OP Ryhmään.

Finanssivalvonta ja kuluttaja-asioissa myös Kuluttaja-asiamies valvovat palveluntarjoajan toimintaa.

Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki (www.fiva.fi)

Kuluttaja-asiamies, Kuluttajavirasto, Haapaniemenkatu 4 A, 7 krs, PL 5 00531 Helsinki (www.kuluttajavirasto.fi)

Asiakas

Asiakas on älypuhelimen tai muun mobiililaitteen haltija, joka on tehnyt tämän sopimuksen Palveluntarjoajan kanssa.

Pivo-maksuja saavat käyttää 15 vuotta täyttäneet, joilla on omassa määräysvallassa olevia varoja pankkitilillä.

Määritelmät

Puhelinnumerolla siirrettävillä maksuilla tarkoitetaan palvelua, jolla maksaja voi matkapuhelinnumeron avulla siirtää euromääräisiä rahasuorituksia maksun saajan pankkitilille maksukortiltaan tai pankkitililtään.

Pankkitilillä tarkoitetaan suomalaisen pankin tarjoamaa maksutiliä, jolta maksut veloitetaan ja jolle Asiakas vastaanottaa Puhelinnumerolla siirrettäviä maksuja.

Pivo –sovelluksella mobiililaitteeseen ladattua maksutonta sovellusta.

Pivo Maksunapilla tarkoitetaan verkkomaksutapaa, jossa maksaja voi Pivo-sovelluksella maksaa verkkokaupassa ostoksia ja palveluita tilisiirtona tililtään tai korttimaksuna kortiltaan.

Siirto-maksulla tarkoitetaan Automatia pankkiautomaatit Oy:n Siirto –järjestelmässä puhelinnumeron perusteella maksajan pankkitililtä saajan pankkitilille välitettävää reaaliaikaista maksua.

Sähköisellä maksulomakkeella tarkoitetaan lomaketta, jota käyttäen Asiakas voi tehdä maksukortillaan etämaksuja kortin myöntäneen Luotto- tai maksulaitoksen korttiehtojen mukaisesti.

Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välinen viestintä

Asiakas voi ottaa yhteyttä Palveluntarjoajaan sähköpostilla (asiakaspalvelu@pivolompakko.fi) tai kirjallisesti Palveluntarjoajan postiosoitteeseen.

Palveluntarjoaja lähettää Asiakkaalle kaikki viestit sekä ilmoitukset tämän sopimuksen tai sen ehtojen muutoksista viestinä Asiakkaan mobiililaitteeseen. Asiakkaan katsotaan saaneen tiedot tai ilmoituksen viimeistään seitsemäntenä päivänä viestin lähettämisen jälkeen.

Pivo-maksujen asiointikieliä ovat suomi, ruotsi ja englanti.

Sopimuksen voimaantulo

Rekisteröityessään ensimmäistä kertaa Pivo-maksujen käyttäjäksi Asiakas antaa Palveluntarjoajan vaatimat tiedot ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja hyväksymällä ne.

Asiakas voi lähettää nämä ehdot rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Lisäksi Asiakas voi maksutta pyytää Palveluntarjoajaa lähettämään kaikki sopimussuhteen aikana käytetyt sopimusehdot itselleen.

Pivo-maksujen käyttöä varten tarvitaan:

 • suomalainen henkilötunnus
 • älypuhelin tai puhelinliittymällä varustettu muu mobiililaite, (tällä hetkellä Android, iOS tai Windows Phone)
 • suomalainen matkapuhelinnumero
 • suomalainen pankkitili
 • vahva sähköinen tunnistusväline
 • maksukortti, jolla voi tehdä verkko-ostoksia (kuten Visa Debit, Visa Credit, Visa Electron tai Master Card)
 • voimassa oleva sähköpostiosoite.

Pivo-maksut ovat tarkoitettu ainoastaan yksityistä käyttöä varten.

Pivo maksujen yksityiskohtaiset ohjeet löytyvät osoitteesta www.pivo.fi sekä www.op.fi.

Kuluttajansuojalain mukainen sopimuksen peruutusoikeus

Kuluttajan asemassa olevalla Asiakkaalla on oikeus peruuttaa sopimus kuluttajansuojalain 6 a luvun 12 §:n mukaisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun on hyväksynyt ehdot ja lähettänyt ne sähköpostiosoitteeseensa.

Maksajan tekemät, mutta saajan tilinumeron ilmoitusta ja maksun toteuttamista mahdollisesti yhä maksutoimeksiantona odottavat Puhelinnumerolla siirrettävät maksut toteutetaan sopimuksen peruuttamisesta huolimatta.

Sopimuksen peruuttamisesta on ilmoitettava Palveluntarjoajan sähköpostiosoitteeseen kirjallisesti. Ilmoituksessa on mainittava Asiakkaan nimi ja henkilötunnus sekä pyyntö peruuttaa Pivo-maksuja koskeva sopimus.

2.1. Puhelinnumerolla siirrettävät maksut

Puhelinnumerolla siirrettävissä maksuissa maksaja voi matkapuhelinnumeron avulla siirtää euromääräisiä rahasuorituksia maksun saajan pankkitilille maksukortiltaan tai pankkitililtään.

Mikäli maksunsaaja ei vielä ole rekisteröitynyt Pivo-maksujen käyttäjäksi, maksaja voi lähettää vastaanottajalle tekstiviestillä pyynnön ottaa Pivo maksut käyttöön. Maksusta tehdään katevaraus, mutta varat veloitetaan maksajan pankkitililtä tai kortilta vasta, kun maksunsaajan tilinumero on Palveluntarjoajan tiedossa ja maksu voidaan toteuttaa. Jos maksunsaaja ei ilmoita tilinumeroaan kahden (2) päivän kuluessa, maksutoimeksianto peruutetaan. Maksaja voi tarkistaa onko maksu toteutettu Pivo-sovelluksen tapahtumista.

Maksukorttitiedot eivät tallennu mobiililaitteeseen eivätkä Palveluntarjoajan järjestelmiin.

Tilisiirtona tehtävä Pivo-maksu

Varat lähtevät OP Ryhmän maksajan osalta tilisiirtona pankkitililtä. Maksu toteutetaan pankkitiliin liittyvien Maksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti.

Korttimaksuna tehtävä Pivo-maksu

Muun pankin maksajan osalta varat lähtevät korttiehtojen mukaisena korttimaksuna maksukortilta. Maksuun sovelletaan kortin myöntäjän ja kortinhaltijan välisiä korttiehtoja.

Siirto-maksuna tehtävä Pivo-maksu

Siirto-maksu on palvelu, jolla maksaja voi puhelinnumeron avulla siirtää euromääräisiä maksuja pankkitililtään saajan pankkitilille reaaliaikaisesti pankkiryhmien välillä.

Maksut välitetään Automatia Pankkiautomaatit Oy:n Siirto –maksujärjestelmän kautta vain järjestelmässä mukana olevien palveluntarjoajien välillä. Maksujärjestelmän kuvaus on saatavissa ja järjestelmässä kulloinkin mukana olevat palveluntarjoajat on kerrottu osoitteessa www.mobiilisiirto.fi.

Asiakas hyväksyy, että Siirto-maksussa maksajan ja maksun saajan nimi, henkilötunnus, pankkitilin numero ja puhelinnumero välitetään muille Siirto –maksujärjestelmässä mukana oleville palveluntarjoajille. Tiedot välitetään toisille palveluntarjoajille käytettäväksi vain Siirto-maksun toteuttamiseen palveluntarjoajien välillä.

Pivo-maksun yhteydessä ilmoitetaan, välitetäänkö maksu Siirto-maksujärjestelmässä siirtyvänä Siirto–maksuna.

Puhelinnumerolla siirrettävien maksujen käyttörajat

Puhelinnumerolla siirrettäviä maksuja rajoittaa Palveluntarjoajan asettamat vuorokautiset ja vuosittaiset käyttörajat.

Maksukortilta veloitettujen maksujen osalta mahdolliset kortin käyttö- tai turvarajat ovat käytössä myös Puhelinnumerolla siirrettävissä maksuissa.

Palveluntarjoaja ilmoittaa käyttörajojen muutoksista kahta (2) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa Sopimuksen muutokset –kohdassa sovituin tavoin.

Puhelinnumerolla tilisiirtona ja korttimaksuina tehtyihin Pivo-maksuihin kuuluvat seuraavat ominaisuudet:

 • Maksajan nimi ja palveluun syötetty matkapuhelinnumero näytetään maksunsaajalle.
 • Maksaja voi liittää maksuun valitsemansa kuvan mobiililaitteeltaan.
 • Maksaja voi lähettää saajalle pyynnön rekisteröityä Pivo-maksujen käyttäjäksi, jos saajan tilinumero ei vielä ole Palveluntarjoajan tiedossa.

Siirto-maksuun kuuluvat seuraavat ominaisuudet:

 • Maksajalle näytetään maksun yhteydessä maksun saajan nimi ja puhelinnumero ja maksunsaajalle puolestaan maksajan nimi ja puhelinnumero.
 • Maksaja voi liittää maksuun valitsemansa kuvan mobiililaitteeltaan. Kuva siirtyy saajalle hänen oman palveluntarjoajansa palvelun ehtojen ja ominaisuuksien mukaisesti.
 • Maksaja voi lähettää saajalle pyynnön rekisteröityä Pivo-maksujen käyttäjäksi, jos saajan tilinumero ei vielä ole Palveluntarjoajan tiedossa.

Rahan siirtäminen puhelinnumerolla tilisiirtona ja korttimaksuina

Maksaja on vastuussa siitä, että matkapuhelinnumero, johon rahaa lähetetään, on maksunsaajan matkapuhelinnumero ja että summa on näppäilty oikein.

Summa veloitetaan palveluun rekisteröidyltä pankkitililtä tai maksukortilta, kun maksu on hyväksytty Pivo-sovelluksen pääsykoodilla tai biometrisellä tunnisteella (sormenjälki).

Maksaja ei voi enää peruuttaa tai muuttaa maksua sen jälkeen kun se on hyväksytty.

Rahat siirtyvät maksajan pankkitililtä tai maksukortilta maksunsaajan pankkitilille yleensä samana päivänä, mutta viimeistään seuraavana pankkipäivänä.

Pankkipäiviä ovat arkipäivät maanantaista perjantaihin pois lukien suomalaiset pyhäpäivät, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä sekä joulu- ja juhannusaatto ja päivä, jota muutoin ei ole pidettävä pankkipäivänä.

Maksutoimeksianto peruutetaan myös, jos maksukortin myöntäjä ei anna lupaa summan veloittamiseen maksukortilta. Maksajalle ilmoitetaan maksutapahtuman yhteydessä, jos maksua ei voida toteuttaa.

Maksajan tekemät, mutta maksunsaajan tilinumeron ilmoitusta ja maksun toteuttamista yhä maksutoimeksiantona odottavat maksut toteutetaan sopimuksen päättymisestä huolimatta.

Rahan siirtäminen Siirto-maksulla

Maksaja on vastuussa siitä, että matkapuhelinnumero, johon rahaa lähetetään, on maksunsaajan matkapuhelinnumero ja että summa on näppäilty oikein.

Summa veloitetaan palveluun rekisteröidyltä pankkitililtä, kun maksu on hyväksytty Pivo-sovelluksen pääsykoodilla tai biometrisellä tunnisteella (sormenjälki).

Maksaja ei voi enää peruuttaa tai muuttaa maksua sen jälkeen kun se on hyväksytty.

Rahat siirtyvät jokaisena vuoden päivänä reaaliaikaisesti maksunsaajan pankkitilille.

Rahansiirtopyyntö Siirto-maksulla

Asiakas voi pyytää toista henkilöä lähettämään itselleen rahaa rahansiirtopyynnöllä. Rahansiirtopyyntöjä asiakas voi tehdä enintään 100 kpl vuorokaudessa.

Rahan vastaanottaminen puhelinnumerolla siirrettävissä maksuissa

Puhelinnumerolla siirrettävissä maksuissa varat siirretään palveluun rekisteröidylle pankkitilille. Pankkitilin voi vaihtaa Pivo-sovelluksen asetuksista.

Maksun vastaanottavan asiakkaan nimi ja palveluun syötetty matkapuhelinnumero näytetään maksajalle.

2.2. Pivo Maksunappi

Pivo Maksunappi on Pivo sovelluksessa toimiva palvelu, jolla maksaja voi maksaa verkko-ostoksia tilisiirtona tililtään tai korttimaksuna kortiltaan hyväksymällä maksun Pivo-sovelluksessa.

OP Ryhmän maksaja hyväksyy Pivo Maksunapilla tilisiirron pankkitililtään maksunvälittäjän tai verkkokauppiaan tilille. Maksu toteutetaan pankkitiliin liittyvien Maksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti.

Muu pankin maksaja hyväksyy korttiehtojen mukaisen korttimaksun verkkokauppiaalle tai maksunvälittäjälle Sähköisellä maksulomakkeella. Lomake sisältää etämaksun edellyttämät kortin maksutiedot. Maksuun sovelletaan kortin myöntäjän ja kortinhaltijan välisiä korttiehtoja.

Maksaja ei voi enää peruuttaa tai muuttaa maksua sen jälkeen, kun se on hyväksytty.

2.3. Yleiset ehdot

Tiedot maksutapahtumista

Maksutapahtumat eli lähetetyt ja vastaanotetut rahasummat näkyvät pankkitilin tiliotteella tai korttiluoton laskulla kuten muutkin maksutapahtumat.

Asiakas voi katsella maksutapahtumia myös Pivo-sovelluksen tapahtumista.

Valokuvat

Pivo-maksuihin ei saa tallettaa eikä palvelun kautta jakaa sopimattomia ja hyvän tavan vastaisia valokuvia. Asiakas vastaa siitä, että hänellä on riittävät oikeudet palveluun tallettamiinsa valokuviin. Jos kuvat esittävät muita henkilöitä, Asiakas vastaa myös siitä, että hänellä on kuvan kohteen lupa valokuvan lähettämiseen maksun mukana.

Rahan siirtoon liitettyjä valokuvia ei näytetä muille kuin Asiakkaan valitsemille maksunsaajille.

Palveluntarjoaja ei vastaa valokuvista tai niiden käytöstä.

Palvelumaksut

Pivo-maksujen käytöstä ei tällä hetkellä peritä erillistä maksua. Mahdollisista muutoksista palvelumaksuihin ilmoitetaan sopimusehtojen muutoksella, sekä palvelussa ennen maksutapahtuman hyväksymistä.

Maksukortin myöntäjällä on oikeus periä maksu kortin käytöstä.

Pivo-sovelluksen lataus ja käyttö edellyttävät tiedonsiirtoa, josta Asiakkaan operaattori veloittaa palveluhinnastonsa mukaisesti.

Asiakkaan vastuu antamistaan tiedoista

Asiakas on vastuussa Pivo-maksujen rekisteröitymisen ja käyttöönoton yhteydessä antamistaan tiedoista ja niiden ajantasaisuudesta sekä erityisesti siitä, että on liittänyt oikean pankkitilin ja maksukortin palveluun.

Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan antamien tietojen oikeellisuudesta, mutta Palveluntarjoajalla on oikeus estää palvelun käyttö, jos sillä on syytä epäillä, että tiedot ovat virheelliset tai vanhentuneet.

Asiakkaan velvollisuudet

Pivo-maksut on henkilökohtainen palvelu, jota ei saa käyttää kukaan muu kuin palveluun rekisteröitynyt Asiakas itse.

Maksujen hyväksymisessä käytettävää henkilökohtaista Pivo-sovelluksen pääsykoodia ei saa kertoa toiselle, ei kirjoittaa muistiin helposti tunnistettavaan muotoon eikä säilyttää mobiililaitteessa. Asiakkaan on säilytettävä pääsykoodiaan huolellisesti niin, ettei kenelläkään muulla, ei edes samaan perheeseen kuuluvalla ole mahdollisuutta saada sitä tietoonsa. Asiakkaan on näppäillessään pääsykoodia suojattava näppäimistö esim. kädellään siten, ettei muilla ole mahdollista saada pääsykoodia tietoonsa.

Pivo-maksujen väärinkäytön estämiseksi Asiakkaan on säilytettävä mobiililaitetta siten, etteivät ulkopuoliset pääse käyttämään Pivo-sovelluksessa toimivia Pivo-maksuja. Mobiililaite suositellaan lukittavaksi henkilökohtaisella tunnusluvulla tai näppäinlukituksella, jos se on mahdollista.

Ilmoitus virheellisestä maksutapahtumasta

Asiakas on velvollinen säännöllisesti tarkistamaan tekemänsä maksut Pivo-sovelluksesta, pankkitilin tilitapahtumista tai korttiluoton laskulta. Asiakkaan tulee ilmoittaa oikeudettomasta maksutapahtumasta Palveluntarjoajalle sähköpostilla viivytyksettä ja viimeistään 13 kuukauden kuluessa siitä, kun tapahtuma on veloitettu Asiakkaan maksutililtä tai maksukortilta.

Virheellisesti toteutettujen maksutoimeksiantojen osalta Asiakkaan tulee ottaa yhteyttä siihen pankkiin, jonka maksutilin tai kortin Asiakas on liittänyt Pivo-maksut -palveluun. Pankki selvittää virheellisesti toteutetut maksutapahtumat.

Maksajalla ei ole oikeutta saada korvausta, jos ilmoitusta ei tehdä kohtuullisessa ajassa.

Ilmoitus mobiililaitteen katoamisesta ja oikeudettomien maksujen estäminen

Ilmoitus sulkunumeroon – 24 tuntia / 7 päivänä

1. Huomatessaan Pivo-sovelluksen sisältävän mobiililaitteen kadonneen tai joutuneen sivullisen haltuun Asiakkaan tulee välittömästi estää maksut tekemällä kortin katoamisilmoitus maksukortin ehtojen mukaisesti kaikista Pivo –sovelluksessa toimivista maksukorteista. Pääsykoodi on voitu urkkia Asiakkaan huomaamatta ja vain katoamisilmoitus estää oikeudettomat maksut mobiililaitteella. Katoamisilmoituksen perusteella kortin myöntänyt pankki sulkee kortin, jolloin sen käyttö on kokonaisuudessaan estetty.

2. Lisäksi Asiakkaan on ilmoitettava mobiililaitteen katoamisesta numeroon 020 333 (ulkomailta +358 20 333 ja varanumero +358 800 1 2400) Siirto-maksujen sulkemiseksi.

Ilmoitus Pivo Asiakaspalveluun – ma–su klo 6–23

Asiakas voi tehdä katoamisilmoituksen myös Palveluntarjoajalle, jolloin Palveluntarjoaja estää maksujen tekemisen. Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse soittamalla Pivo Asiakaspalveluun numeroon 0203-56789 ma–su klo 6–23. Palveluajan ulkopuolella ilmoitus on tehtävä edellä kohdassa Ilmoitus sulkunumeroon sovitulla tavalla. Sulkuilmoitusta tehtäessä on ilmoitettava Asiakkaan nimi ja puhelinnumero.

Havaitessaan vain Pivo –sovelluksen pääsykoodin joutuneet sivullisen tietoon tai epäillessään sovelluksen oikeudetonta käyttöä, Asiakkaan tulee vaihtaa Pivo-sovelluksen pääsykoodi.

Maksajan vastuu Pivo-sovelluksen oikeudettomasta käytöstä

Asiakas vastaa oikeudettomista maksuista vain, jos:

 1. Asiakas on luovuttanut mobiililaitteen ja siihen ladatun Pivo-sovelluksen sekä pääsykoodin niiden käyttöön oikeudettomalle, jolloin maksujen tekeminen on mahdollista.
 2. Mobiililaitteen ja siihen ladatun Pivo-sovelluksen sekä pääsykoodin katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu siitä, että Asiakas on toiminut huolimattomasti.
 3. Asiakas ei ole tehnyt edellisessä ehtokohdassa mainittuja ilmoituksia mobiililaitteen katoamisesta tai kortin myöntäneelle pankille mobiililaitteeseen ladattujen kortin maksutietojen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä ilman aiheetonta viivytystä sen havaittuaan tai välittömästi sen jälkeen, kun oikeudeton käyttö olisi tullut havaita Palveluntarjoajan annettua tiedot toteutuneista maksutapahtumista.

Maksaja vastaa edellä 2- ja 3-kohdissa tarkoitetuissa tapauksissa oikeudettomista maksuista enintään 150 euroon saakka. Tätä rajoitusta ei kuitenkaan sovelleta, mikäli Asiakas on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Asiakas ei kuitenkaan vastaa oikeudettomista maksuista siltä osin kuin palvelua on käytetty sen jälkeen, kun Asiakas on tehnyt tehnyt edellisessä ehtokohdassa mainitut katoamisilmoitukset.

Asiakas on kuitenkin aina täysimääräisessä vastuussa, jos hän on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Palveluntarjoajan vastuu oikeudettomista maksuista

Palveluntarjoaja palauttaa oikeudettomasti toteutetun maksutapahtuman rahamäärän Asiakkaalle, kun on selvitetty, että Asiakas ei ole edellä kuvatuin tavoin vastuussa Pivo-sovelluksen ja Pivo-maksujen oikeudettomasta käytöstä. Asiakas ei kuitenkaan ole oikeutettu saamaan rahamäärän palautusta tai muuta hyvitystä, mikäli Asiakas ei ilmoita oikeudettomasta tapahtumasta kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita.

Ylivoimainen este

Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, jos se voi osoittaa, että sille kuuluvan velvoitteen täyttämisen on estänyt sellainen epätavallinen ja ennalta arvaamaton syy, johon se ei olisi voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää.

Palveluntarjoajan oikeus sulkea Pivo-maksut

Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea palvelu, muuttaa Pivo-maksujen turvarajoja ja estää sen käyttö kokonaan tai osittain, jos:

 1. Asiakas on antanut palvelun käyttöönoton yhteydessä tai myöhemmin vääriä tietoja.
 2. Asiakas joutuu kansainvälisten pakotteiden kohteeksi.
 3. Pivo-sovelluksen käytön turvallisuus on vaarantunut.
 4. On syytä epäillä, että Pivo-sovellusta ja Pivo-maksuja käytetään oikeudettomasti tai vilpillisesti.

Palveluntarjoaja ilmoittaa Asiakkaalle palvelun sulkemisesta viestillä Asiakkaan mobiililaitteeseen,

Kansainvälisillä pakotteilla tarkoitetaan Suomen valtion, Yhdistyneiden Kansakuntien, Euroopan Unionin, Amerikan Yhdysvaltojen ja Yhdistyneiden Kuningaskuntien taikka näiden toimivaltaisten viranomaisten tai toimielinten asettamaa, hallinnoimaa, hyväksymää tai toimeenpanemaa pakotetta, taloudellista sanktiota, vienti- tai tuontikieltoa, kauppasaartoa tai muuta rajoittavaa toimenpidettä.

Pivo-maksujen käytön palauttaminen

Asiakas voi milloin tahansa ottaa Pivo-maksut käyttöönsä rekisteröitymällä uudestaan palvelun käyttäjäksi, mikäli asiakkaaksi tulemisen ehdot täyttyvät.

Palveluntarjoajan oikeus keskeyttää tai rajoittaa palvelun tarjoamista

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää tai rajoittaa Pivo-maksuja käyttöä huolto- ja korjaustoimenpiteitä varten. Palveluntarjoaja ei takaa, että palvelut ovat käytettävissä keskeytyksittä eikä vastaa katkosten aiheuttamista vahingoista.

Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta ilmoittaa Asiakkaalle, mikäli Pivo-maksujen käyttö estyy ja yksittäinen asiakkaan antama toimeksianto keskeytyy tai jää hoitamatta edellä mainitun syyn vuoksi.

Palveluntarjoajan vahingonkorvausvastuu ja sen rajoittaminen

Palveluntarjoaja on velvollinen korvaamaan Asiakkaalle ainoastaan sen välittömän vahingon, joka on aiheutunut Palveluntarjoajan virheestä tai laiminlyönnistä. Tällaisia välittömiä vahinkoja ovat esimerkiksi virheen selvittämisestä aiheutuneet välttämättömät selvittelykustannukset.

Palveluntarjoaja vastaa huolimattomuudellaan aiheuttamistaan välillisistä vahingoista ainoastaan, kun kyse on maksupalvelulaissa säädettyjen velvoitteiden vastaisesta menettelystä.

Maksajan on ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahinkonsa rajoittamiseksi. Jos hän laiminlyö tämän, hän vastaa itse vahingoista tältä osin.

Sopimuksen, sopimusehtojen ja hinnaston muutokset

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä sopimusehtoja ja palvelusta perittäviä hintoja ilmoittamalla siitä Asiakkaalle viestinä Asiakkaan mobiililaitteeseen. Muutos tulee voimaan Palveluntarjoajan ilmoittamasta ajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua siitä, kun Asiakkaan katsotaan näiden ehtojen mukaan saaneen tiedon ilmoituksesta.

Sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, jollei Asiakas muutosten ilmoitettuun voimaantulopäivään mennessä ilmoita kirjallisesti Palveluntarjoajalle vastustavansa muutosta. Asiakkaalla on oikeus muutosten ilmoitettuun voimaantulopäivään saakka irtisanoa sopimus päättymään heti. Asiakkaan tulee lähettää irtisanomisilmoitus Palveluntarjoajalle sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@pivolompakko.fi. Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään kahden (2) kuukauden kuluttua irtisanomisesta.

Sopimuksen siirtäminen

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää tämä sopimus siihen perustuvine oikeuksineen ja velvollisuuksineen kokonaan tai osittain määräämälleen.

Asiakkaan ja Palveluntarjoajan väliseen sopimukseen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet ovat liiketoiminnan vastaanottajaan nähden voimassa, mikäli Palveluntarjoaja sulautuu taikka jakautuu tai luovuttaa liiketoimintansa kokonaan tai osittain.

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle.

Henkilö- ja asiointitietojen käyttö

Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja toimien henkilörekisterin rekisterinpitäjänä. Asiakkaan tietoja käsitellään ja luovutetaan asiakasrekisterin rekisteriselosteessa kuvatuin tavoin.

Asiakasrekisterin rekisteriseloste on saatavilla osoitteessa www.pivo.fi.

Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa Asiakasta koskevia tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Palveluntarjoajalla on oikeus tallentaa asiakkaan asiointia ja tapahtumia koskevat tiedot tietojärjestelmiinsä sekä nauhoittaa puhelut.

Puhelintallenteita voidaan käyttää asiakaspalvelun laadun ja toimeksiantojen oikeellisuuden varmistamiseksi. Palveluntarjoaja voi käyttää niitä riskienhallintaan ja lisäksi Asiakas ja Palveluntarjoaja voivat käyttää niitä todisteena mahdollisten riitaisuuksien ratkaisemisessa.

Toimeksiannon, hakemuksen ja sopimuksen tekoaika ja muu asiointi todennetaan Palveluntarjoajan ylläpitämästä tietojärjestelmästä ja/tai nauhoittamasta puhelinkeskustelusta.

Palveluntarjoaja voi kerätä Pivo-maksujen käyttöä koskevia tietoja asiakaspalvelua, asiakassuhteen hoitamista, markkinointia ja riskienhallintaa varten sekä tietoturvallisuuden varmistamiseksi ja palvelun laadun ja muun liiketoiminnan kehittämiseksi.

Sopimuksen päättyminen

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi.

Asiakas voi päättää sopimuksen milloin tahansa poistamalla Pivo-tunnuksen Pivo-sovelluksen asetuksissa.

Asiakas saa Pivo –sovelluksen ja Pivo-palvelun takaisin käyttöönsä rekisteröitymällä uudestaan Pivo-palvelun käyttäjäksi.

Maksaja vastaa kuitenkin niistä Puhelinnumeroilla tehdyistä maksuista, jotka on tehty ennen kuin Palveluntarjoaja on vastaanottanut irtisanomisilmoituksen.

Pelkkä Pivo-sovelluksen poisto Asiakkaan mobiililaitteesta ei päätä sopimusta eikä Pivo-maksujen käyttöä.

Pivo tunnus tulee erityisesti muistaa poistaa silloin, kun Asiakas siirtää matkapuhelinnumeronsa toisen henkilön nimiin tai lakkauttaa puhelinliittymän.

Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa tämä sopimus päättymään kahden (2) kuukauden kuluttua irtisanomisesta.

Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään heti, mikäli Asiakas on olennaisesti rikkonut näitä sopimusehtoja tai käyttää Pivo-maksuja lain tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan.

Pivo-maksuja ei voi käyttää, jos Asiakkaalla ei enää ole palvelun edellyttämää pankkitiliä tai maksukorttia.

Palveluntarjoaja lähettää irtisanomista tai purkamista koskevan ilmoituksen Asiakkaalle viestinä Asiakkaan mobiililaitteeseen.

Immateriaalioikeudet

Kaikki Pivo-maksuihin liittyvät oikeudet, mukaan lukien omistusoikeus, tekijänoikeudet, patentit, tavaramerkit ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle tai kolmannelle osapuolelle, ellei joltain osin ole erityisesti toisin sovittu. Kaikenlainen edellä mainitun aineiston tai sen osan lainaaminen, kopiointi, tallentaminen, muokkaaminen, muuntelu, siirtäminen, luovuttaminen, muu hyväksi käyttäminen tai muu vastaava hyödyntäminen edes osittain ilman Palveluntarjoajan ennalta antamaa kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty.

Asiakasneuvonta ja tuomioistuimen ulkopuoliset oikaisukeinot

Tähän sopimukseen ja näihin ehtoihin liittyvissä kysymyksissä Asiakkaan tulee ottaa yhteyttä aina ensisijaisesti Palveluntarjoajaan. Mahdolliset vaatimukset tulee tehdä kirjallisesti.

Asiakas voi saattaa näitä ehtoja koskevan erimielisyyden Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (www.fine.fi) tai sen yhteydessä toimivan Pankkilautakunnan tai Kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi.

Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Asiakas voi nostaa tästä sopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Palveluntarjoajaa vastaan sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka tai siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä Palveluntarjoajalla on kotipaikka tai sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan. Jollei Asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Palveluntarjoajalla on oikeus nostaa tästä sopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskeva kanne sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä Asiakkaalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jollei asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä Palveluntarjoajalla on kotipaikka tai sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan tai Helsingin käräjäoikeudessa.